Doktor Maria Olszewska-Nowakiewicz

Maria Olszewska-Nowakiewicz lekarz onkolog, telefon 081 747 75 11 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im Św Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dr K. Jaczewskiego 7, Lublin

Dodaj komentarz